Nạp tiền mọi lúc mọi nơi

Binance khai thác sức mạnh của ví tiền điện tử trong một ứng dụng trực quan. Tải xuống ứng dụng di động Binance để nạp tiền trong nháy mắt.

Ứng dụng máy tính để bàn

Binance cũng cung cấp một ứng dụng dành cho máy tính để bàn dành cho những ai thực sự muốn bắt đầu, ứng dụng này được thiết kế để đảm bảo việc nạp tiền trở nên dễ dàng nhất có thể.

MetaMask

MetaMask không chỉ là một ví tiền điện tử phổ biến mà còn là cổng kết nối cho các ứng dụng blockchain, cung cấp cách nhanh nhất, an toàn nhất để kết nối với các ứng dụng blockchain. Xin lưu ý rằng để sử dụng ứng dụng này, bạn cần phải trải qua quá trình xác minh Định danh kcách hàng (KYC).

1 Сhrome
 1. Truy cập https://metamask.io/
 2. Nhấn "Download" (Tải xuống) trong thanh menu.
 3. Nhấp vào "Install MetaMask for Chrome" (Cài đặt MetaMask cho Chrome). Bạn sẽ được chuyển đến Cửa hàng Web Chrome.
 4. Nhấp vào "Add to Chrome" (Thêm vào Chrome).
 5. Trên cửa sổ bật lên, nhấp vào "Add extension" (Thêm tiện ích mở rộng).

  Sau khi thêm tiện ích mở rộng MetaMask Extension, MetaMask sẽ tự động mở. Để dễ dàng truy cập MetaMask trên thanh công cụ, bạn có thể nhấp vào biểu tượng trông giống như một mảnh trò chơi ghép hình ở phía trên bên phải màn hình và nhấn vào biểu tượng hình đinh ghim.
2 Firefox
 1. Truy cập https://metamask.io/
 2. Nhấp vào "Download" (Tải xuống)
 3. Nhấn "Install MetaMask for Firefox" (Cài đặt MetaMask cho Firefox).
 4. Trong cửa sổ mới mở ra, bạn nhấp vào "Add to Firefox" (Thêm vào Firefox):
 5. Trên cửa sổ bật lên, nhấp vào "Add" (Thêm):

  Sau khi thêm tiện ích mở rộng MetaMask Extension, bạn sẽ quay lại trang trình duyệt của mình. MetaMask sẽ xuất hiện trên trình duyệt của bạn. Bạn hãy nhấp vào đó để mở MetaMask.
3 Edge
 1. Truy cập https://metamask.io/
 2. Nhấp vào "Download" (Tải xuống).
 3. Nhấn "Install MetaMask for Edge" (Cài đặt MetaMask cho Edge).
 4. Trong cửa sổ mới mở ra, bạn nhấp vào "Get" (Nhận):

 5. Trên cửa sổ bật lên, nhấp vào "Add Extension" (Thêm tiện ích mở rộng):

  Sau khi thêm tiện ích mở rộng MetaMask Extension, MetaMask sẽ tự động mở. Để dễ dàng truy cập MetaMask trên thanh công cụ, bạn có thể nhấp vào biểu tượng trông giống như một mảnh trò chơi ghép hình ở phía trên bên phải màn hình, nhấp vào 3 dấu chấm bên cạnh tiện ích mở rộng Metamask và chọn "Show in Toolbar" (Hiển thị trong thanh công cụ).
4 Brave
 1. Truy cập https://metamask.io/
 2. Nhấp vào "Download" (Tải xuống).
 3. Nhấp vào "Install MetaMask for Chrome" (Cài đặt MetaMask cho Chrome). Bỏ qua những cảnh báo nói rằng đây là "Chrome" vì Brave là một trình duyệt dựa trên Chome và dùng chung Cửa hàng Web với chính Chrome.
 4. Trong Cửa hàng Chrome được mở ra, nhấp vào "Add to Brave" (Thêm vào Brave):
 5. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào "Add extension" (Thêm tiện ích mở rộng):

  Sau khi thêm tiện ích mở rộng MetaMask Extension, bạn sẽ quay lại trang trình duyệt của mình. MetaMask sẽ xuất hiện trên trình duyệt của bạn. Bạn hãy nhấp vào đó để mở MetaMask.
Không có kết quả nào

Không có kết quả nào cho “undefined”. Vui lòng sửa truy vấn của bạn và thử lại